Hidrarem
Strada principala, Comuna Epureni, Judetul Vaslui

Despre proiect

Proiectul a fost implementat cu ajutorul unei finantari nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara: 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii: 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitatea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Componenta: 2.1.A. – Microintreprinderi.
1. Titlul proiectului”DEZVOLTAREA S.C. HIDRAREM S.R.L. IN SCOPUL CRESTERII COMPETITIVITATII” Cod: MySMIS110137
2. Denumirea beneficiaruluiS.C. HIDRAREM S.R.L. S.C. HIDRAREM S.R.L.
3. Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta contributia la dezvoltarea economico-sociala a zonei, prin utilizarea resurselor locale, crearea unei baze tehnologice moderne prin achizitia de utilaje si echipamente ce inglobeaza tehnologie inovatoare, cu grad sporit de eficienta si crearea de noi locuri de munca permanente cu norma intreaga.4. Obiective specifice ale proiectului:
OS1. Dezvoltarea întreprinderii din punct de vedere organizational, tehnic, comercial si financiar – cresterea cifrei de afaceri cu aproximativ 20%, la finele celui de al treilea an dupa implementarea proiectului, fata de nivelul înregistrat în exercitiul financiar anterior-2016;
OS 2. Crearea de noi locuri de munca permanente (cu norma întreaga) – Cresterea numarului de angajati cu 3 persoane, fata de media anului 2016, cat si mentinerea unui numar mediu de 6 angajati pe o perioada de 3 ani de la finalizarea proiectului, cu respectarea principiului egalitatii de sanse.
OS3. Cresterea cotei de piata si a competitivitatii prin achizitia unui utilaj de foraj ce înglobeaza tehnologie inovatoare, cu un grad sporit de eficienta. Valorificarea potentialului material si uman al zonei – în activitatea curenta, microîntreprinderea va utiliza preponderent resurse naturale/materie prima si forta de munca locale (Forta de munca angajata pentru proiect va fi integral locala);5. Rezultate asteptate:
1. Societatea se va asigura ca implementarea proiectului se va realiza atat prin prisma atingerii indicatorilor calitativi, cat si a celor cantitativi, iar pe parcursul integrarii investitiei in activitatea curenta a societatii, atingerea indicatorului de eficienta la nivelul afacerii: productivitatea, atat din punct de vedere a angajatilor, cat si a activitatii in general. Cu ajutorul utilajului de foraj ce va fi achizitionat prin intermediul proiectului se vor realiza lucrari de forare pentru alimentari cu apa si pentru sistemele geotermice de incalzire a apei si a spatiilor sau de racire.
2. Ca impact social, prin achizitia utilajului, S.C. HIDRAREM S.R.L. contribuie la dezvoltarea si calificarea resurselor umane, la cresterea gradului de ocupare prin angajarea unui numar de trei persoane si mentinerea angajatilor existenti, la cresterea calitatii vietii, combaterea excluziunii sociale prin aplicarea egalitatii de sanse.
3. Prin achizitia echipamentului nou si inovativ, societatea isi va creste capacitatea de a onora cu o mai mare eficienta si randament contractele conducand astfel la o dezvoltare a activitatii a acesteia. Astfel, S.C. HIDRAREM S.R.L. va putea onora în timp util un numar mare de comenzi. Capacitatea de lucru/unitate de timp ce va fi obtinuta prin implementarea proiectului va permite abordarea unei grupe de clienti ce solicita cantitati mari si cu o anumita ritmicitate, extinderea si diversificarea gamei de clienti, cresterea independentei firmei fata de partenerii de afaceri a puterii de negociere a preturilor si a termenelor de livrare.

6. Data de incepere: 01.06.2016

7. Data de finalizare: 28.02.2019

8. Valoarea totala a proiectului: este de 1.492.337,45 lei din care valoarea nerambursabila din fonduri publice 894.399,22 lei si contributie proprie 597.938,23 lei.

Activitatile proiectului au fost implementate cu succes si S.C. HIDRAREM S.R.L. anunta indeplinirea Indicatorilor de rezultat imediati ai proiectului:
– 3 locuri de muncă permanente nou create, cu normă întreagă;
– Achizitia unui utilaj de foraj;

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați WWW.FONDURI-UE.RO , precum si catre site-ul
web al Programului Operational Regional 2014-2020, WWW.INFOREGIO.RO si pagina de facebook a programului FACEBOOK.COM/INFOREGIO.RO

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei